Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 487 уникалност: 85.4%

Фактическа обстановка

Служител работи в хранителен магазин, в който работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време с 12-часови смени.

Въпроси

Допустимо ли е работната смяна да е с продължителност от 12 часа?

Каква е максимално допустимата продължителност на една работна смяна при сумирано изчисляване на работното време?

Становище

скрито платено съдържание: 207 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;