Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?

Мартин Антонов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 152 уникалност: 88.7%

Фактическа обстановка

През 2020 г. Дружество реализира нетни приходи от продажби в размер на 1 560 000 лв., а през 2021 г. – в размер на 3 560 000 лв. Прогнозната печалба за 2022 г. е 345 000 лв.

Въпроси

В кои случаи дружество трябва да прави авансови вноски за корпоративен данък?

Как се изчислява размерът на авансови вноски за корпоративен данък?

Кога се извършва плащането на авансови вноски за корпоративен данък?

Становище

скрито платено съдържание: 359 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;