Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?

историческа версия версия: 601 уникалност: 88.7%

Фактическа обстановка

През 2018 г. Дружество реализира нeтни прихoди от прoдaжби в рaзмeр нa 1 560 000 лв. Прогнозираната печалба за 2019 г. е в размер на 345 000 лв.

Въпроси

В кои случаи дружество трябва да прави авансови вноски за корпоративен данък?

Как се изчислява размерът на вноски за авансов корпоративен данък?

Кога се извършва плащането на вноски по авансов корпоративен данък?

Становище

скрито платено съдържание: 296 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;