Какво е счетоводното и данъчно третиране на положителна търговска репутация?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 април 2020 1386 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През април 2019 г. Дружество 1 придобива 100% от дяловете на Дружество 2 срещу 255 000 лв. Дружество 1 придобива цялото Дружество 2 – с всички налични активи и пасиви. Към датата на придобиване, собственият капитал на Дружество 2 е в размер на 150 000 лв. (Обща сума на активите – Обща сума на Пасивите). Вследствие на сделката в Дружество 1 е отразена положителна търговска репутация. Дружество 1 прилага Националните счетоводни стандарти.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране на положителната търговска репутация?

Становище

скрито платено съдържание: 262 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;