Какво е данъчното третиране на платено маркетингово проучване, извършено от чуждестранно дружество?

актуална версия версия: 24 юни 2020 1030 уникалност: 89.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество, занимаващо се с търговия на детски играчки, поради необходимостта от по-детайлна информация за пазара, сключва договор с дружество от Румъния за извършване на маркетингово проучване. Стойността на услугата е 20 000 лв., като условието на румънското дружество е 50% авансово плащане от стойността на услугата при сключването на договора. Другите 50% ще бъдат изплатени при извършването на услугата.

Въпроси

Трябва ли българско дружество да удържи данък при източника, когато прави авансовото плащане за маркетингово проучване, извършено от чуждестранно дружество, и ако трябва – в какъв размер ще е удържаният данък?

Становище

скрито платено съдържание: 535 думи;

Основано на