Как се третира продажбата на дялове, когато плащането и прехвърлянето на дяловете са в различни години?

чака актуализация версия: 28 март 2023 1019 уникалност: 85.1%

Фактическа обстановка

Двамата съдружници на „Алфа“ ОOД продават дружествените си дялове на друга на компания. Основният капитал на дружеството е 10 000 лв. и е разпределен поравно между съдружниците, а стойността на сделката е 200 000 лв. Съдружниците получават авансово сумата на 29 декември 2022 г., а самата сделка е реализирана нотариално на 3 януари 2023 г.

Въпроси

Кога бивши собственици в дружество ще декларират печалбата си от продажбата на своите дружествени дялове с Декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, ако плащането и прехвърлянето на дяловете са в различни години?

Становище

скрито платено съдържание: 232 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;