Трябва ли да бъдат капитализирани разходите за транспорт и преместване на ДМА в неговата стойност?

актуална версия версия: 5 май 2020 1030 уникалност: 85.2%

Фактическа обстановка

На 23.04.2019 г. Дружество 1 решава да подобри свой ДМА – машина за печатане на опаковки, която да включи в нов производствен процес. Балансовата стойност на актива е 250 000 лв. Подобрението се извършва в цех на Дружество 2. Разходите за подобрението на машината ще струват 13 000 лв.

На основание сключен договор между двете страни Дружество 2 ще издаде фактура за разходите по транспорта и преместването на актива на обща стойност 3 000 лв.

Въпроси

Трябва ли разходите по транспорт, демонтаж и товарно-разтоварна дейност при подобряването на ДМА да се капитализират в стойността му след подобряването или да се отчетат като текущ разход на дружеството притежател?

Становище

скрито платено съдържание: 323 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;