Следва ли да се извърши данъчно преобразуване по ЗКПО при начисляване на бонус по трудов договор, който е изплатен през следващата година?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 май 2022 721 уникалност: 97%

Фактическа обстановка

Начислена е заплата за месец декември 2020 г. заедно с годишен бонус в размер на 3 000 лева, който е изплатен през месец януари 2021 г.

Въпроси

Трябва ли със сумата за годишен бонус и начислените за него осигуровки да се увеличи счетоводният финансов резултат в годишната данъчна декларация?

Становище

скрито платено съдържание: 181 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;