Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

актуална версия версия: 15 юни 2020 999 уникалност: 94.9%

Фактическа обстановка

До месец май 2019 г. европейско дружество има регистрация и седалище в Германия. През този период то има място на стопанска дейност и регистрация по БУЛСТАТ в България. През месец май 2019 г. европейското дружество премества седалището си в България, като се регистрира в Агенция по вписванията.

Въпроси

Какво, по отношение на ЗКПО, е данъчното третиране на дружество, преместило седалището си в България от друга страна членка на ЕС, в годината на преместване?

Как се постига пълно правоприемство при преместването на седалището на дружество от страна членка на ЕС в България?

Становище

скрито платено съдържание: 358 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;