Какво е данъчното третиране на дарение към БЧК и НЗОК, направено от физическо лице?

Алекса Цветанова
счетоводител
актуална версия версия: 29 май 2023 574 уникалност: 87.3%

Фактическа обстановка

През 2022 г. местно физическо лице формира обща годишна данъчна основа по ЗДДФЛ в размер на 55 000 лв., тоест дължимият данък в размер на 10% от данъчната основа е 5 500 лв. През същата година лицето е направило парични дарения към Българския червен кръст в размер на 2 300 лв. и към Националната здравно осигурителна каса за дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването, в размер на 7 000 лв.

През ноември 2022 г. лицето сключва нов договор за дарение на медицински консумативи с Българския червен кръст, но предаването на консумативите се е осъществило през януари 2023 г. Медицинските консумативи при закупуването през септември 2022 г. са със стойност 1 500 лв. Пазарната цена на медицинските консумативи към януари 2023 година е в размер на 1 750 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на дарение към БЧК и НЗОК, направено от физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 352 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;