Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 октомври 2022 603 уникалност: 94.5%

Фактическа обстановка

Местно физическо лице за България притежава дялове в чуждестранно дружество, установено на територията на Индонезия. На 16.08.2022 г. лицето получава по банковата си сметка дивидент, разпределен от чуждестранното дружество, в размер на 100 000 лв., без да му е удържан данък при източника в Индонезия.

Въпроси

Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?

Становище

скрито платено съдържание: 496 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 24 думи;