Как ще се третира продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице?

Петя Присадова
Експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 септември 2023 374 уникалност: 81%

Фактическа обстановка

Чуждестранно физическо лице (ЧФЛ) и българско физическо лице (БФЛ) притежават дялове в местно ООД с общ номинал на капитала 100 лв. Двете лица имат следното дялово разпределение помежду си: чуждестранното лице – 99 броя, и българското лице – 1 брой.

Чуждестранното лице решава да продаде 50 броя от своите дялове на българското лице. ЧФЛ е установено и местно за Монако, а българското лице – за България.

Двете лица наемат вещо лице, което да изготви експертна пазарна оценка на дяловете. Според неговите заключения един дял от капитала на ООД-то се оценява на 1 000 лв. Дружеството е със седалище и адресна регистрация в град София.

Въпроси

Какви данъчни задължения ще възникнат при продажба на дялове в местно юридическо лице между чуждестранно физическо лице и местно физическо лице?

Кой ще се яви данъчно задължено лице при продажба на дялове в местно юридическо лице между ЧФЛ и МФЛ?

Каква ще е данъчната основа за определяне на данъчното задължение при продажба на дялове в местно юридическо лице между ЧФЛ и МФЛ?

Попада ли сделка за продажба на дялове в българско дружество между чуждестранно и местно физическо лице в обхвата на българското законодателство, след като получателят на дохода е ЧФЛ и не е местно за България?

Становище

скрито платено съдържание: 355 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;