Как се третира подобрение на дълготраен нематериален актив?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 8 април 2020 1043 уникалност: 94.9%

Фактическа обстановка

Дружество, чиято основна дейност е разработката и доставката на счетоводен софтуер, решава да извърши подобрение на софтуера, като към него се обособи модул за дълготрайни активи. За създаването на модула дружеството трябва да наеме допълнителни специалисти, както и да извърши допълнителни разходи, свързани с рекламата на новата функция в продукта.

Въпроси

Разходите за подобрение на дълготраен материален актив капитализират ли се в себестойността му, или се отчитат като текущи?

Когато се извършва подобрение на дълготраен материален актив, променя ли се амортизационният му план?

Становище

скрито платено съдържание: 265 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;