Как се третира еднократен наем на помещение, отдадено от физическо лице към дружество?

чака актуализация версия: 25 януари 2023 1181 уникалност: 97.5%

Фактическа обстановка

Дружество, което се занимава с организиране на лекции и семинари, сключва договор за наем на помещение с физическо лице за периода от 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г. – във връзка с подготовка и провеждане на събитие. Уговореното възнаграждение е в размер на 900 лв. (бруто) и следва да бъде изплатено на 05.05.2019 г.

Въпроси

Как се изчислява нетното възнаграждение на физическо лице, което отдава еднократно под наем помещение на дружество?

Какви задължения се пораждат за дружество, което наема помещение от физическо лице еднократно?

Становище

скрито платено съдържание: 312 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;