Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 март 2023 1246 уникалност: 81.2%

Фактическа обстановка

Дружество тегли инвестиционен кредит за покупка на нови машини и производствено оборудване. Договорът за кредит е сключен на 01.07.2019 г. Отпуснатата сума е 6 000 000 лв., при 5% годишна лихва, срок за погасяване – 10 години и месечни погашения. Кредитът е обезпечен с ипотека на личното имущество на собственика.

Към 01.01.2019 г. Дружеството има собствен капитал в размер на 500 000 лв. Финансовият резултат за 2019 г. е загуба в размер на 100 000 лв., а останалите елементи на собствения капитал са непроменени към края на годината. Непогасената главница към 31 декември е 5 700 000 лв., а отчетените разходи за лихви са 150 000 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на разходите за лихви съгласно ЗКПО?

Становище

скрито платено съдържание: 617 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;