Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 август 2019 1207 уникалност: 80.2%

Фактическа обстановка

Дружество отписва през 2019 г. несъбрани вземания от клиенти в размер на 20 000 лв., които са с изтекъл давностен срок от 2013 г. През годините това вземане не е било обезценявано.

Въпроси

Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

Становище

скрито платено съдържание: 127 думи;

Основано на