Как се приспада данъчна загуба от минали години?

актуална версия версия: 20 март 2023 1603 уникалност: 94.2%

Фактическа обстановка

Дружество ООД има следните финансови данни за 6 последователни години:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Данъчна печалба/ загуба

(300 000)

150 000

50 000

55 000

30 000

5 000

Въпроси

Как дружество, ООД, следва да приспадне данъчна загуба за минали години?

Становище

скрито платено съдържание: 369 думи;

Основано на