Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

актуална версия версия: 1 август 2022 1175 уникалност: 80.2%

Фактическа обстановка

Към 31.12.2019 г. Дружество има неизплатено задължение за наем към физическо лице – в размер на 3 000 лв. Дружеството реализира счетоводна загуба за календарната година в размер на 2 000 лв.

Въпроси

Как се отразява върху данъчната печалба на дружество неизплатено задължение за наем към физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 353 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;