Как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 9 август 2019 2004 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 има задължение към Дружество 2 по фактура от 05.08.2014 г. в размер на 24 820 лв.

Извършено е частично плащане:

  • на 05.12.2015 г. – в размер на 5 000 лв.
  • на 21.03.2016 г. – в размер на 14 820 лв.

Останалите 5 000 лв. няма да бъдат платени на Дружество 2, тъй като сумата е останала непоискана и на 05.08.2019 г. е настъпил давностният срок.

Въпроси

Кога и как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?

Увеличава ли се финансовият резултат при отписване на задължения към доставчици?

Какви счетоводни статии се използват при отписване на задължения към доставчици?

Становище

скрито платено съдържание: 221 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;