Как се отчита увеличение на капитала в дъщерно дружество?

Петя Присадова
Експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 21 март 2023 1347 уникалност: 97.7%

Фактическа обстановка

Дружество 1 увеличава основния си капитал за сметка на натрупани печалби от предходни години. Дружество 1 се притежава изцяло от Дружество 2 още от основаването си.

Дружествата прилагат Националните счетоводни стандарти.

Въпроси

Какви ще са счетоводните записвания, когато дружество увеличава основния си капитал в свое дъщерно дружество?

Какво ще е данъчното третиране съгласно ЗКПО, когато дружество увеличава основния си капитал в свое дъщерно дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 187 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;