Как се отчита авансово изплащане на дивидент при липса на неразпределена печалба от минали години?

чака актуализация версия: 7 февруари 2023 1221 уникалност: 88.5%

Фактическа обстановка

Дружество със собственик местно физическо лице, което няма неразпределена печалба от минали години, но очаква да има печалба в текущата година, решава авансово да разпредели дивидент в размер на 95 000 лв. В края на годината реализираната печалба е 150 000 лв.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране, свързано с авансово разпределен дивидент?

Становище

скрито платено съдържание: 336 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;