Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

чака актуализация версия: 12 април 2022 835 уникалност: 94.4%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано преди началото на последното тримесечие на 2021 г., има за предмет на дейност „организиране на хазартни игри“ в игрална зала, в която има и бар за храни и напитки за удобство на клиентите. Дружеството притежава 5 игрални автомата и 1 ролетка. Към 31 декември 2021 г. то е със следните финансови показатели:

  1. 25 000 лв. приход от игри на ролетка;
  2. 12 000 лв. приход от игри на автомати;
  3. 8 800 лв. приходи от продажба на храни и напитки;
  4. 2 300 лв. разходи за персонал, ангажиран в търговската дейност;
  5. 10 000 лв. разходи за персонал, ангажиран в хазартната дейност;
  6. 1 400 лв. разходи за външни услуги;
  7. 1 300 лв. документално необосновани разходи;
  8. 2 200 лв. разходи за храни и напитки;
  9. 2 500 лв. разходи за тримесечен данък за игрални машини;
  10. 22 000 лв. разходи за тримесечен данък за ролетка.

Въпроси

Какво е данъчното облагане съгласно ЗКПО на дружество с предмет на дейност „хазартни игри“?

Какво е данъчното облагане съгласно ЗКПО на дружество с предмет на дейност „хазартни игри“, ако то осъществява и търговска дейност?

Становище

скрито платено съдържание: 435 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;