Отчитане на лизинг (МСФО 16/ МСС17/ СС 17)

Отчитане на лизинг (МСФО 16/ МСС17/ СС 17)
актуално Лектор: Вера Русинова 2 юли 2019 34:32 540

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Обхват
 • Основна промяна в МСФО 16
 • Основни термини
 • Срок на лизинговия договор
 • Изключение от признаването на лиз. договор
 • Определение за лизинг
 • Критерии за класификация на лизинга/ МСС 17, НСС 17
 • Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите
 • Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателите
 • Обратен лизинг
 • Оповестявания
 • ДДС и ЗКПО третиране
 • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент