Администриране на местните данъци

Администриране на местните данъци
актуално Лектор: Димона Стоянова 3 декември 2021 2:52 86
  • Кои данъци са местни?
  • Как се определя размерът на местните данъци?
  • Начини на плащане
  • Кой подава данъчна декларация за местен данък?
  • Събиране на местните данъци
  • Недеклариране и Невнасяне
  • Права на общинската администрация
  • Как се отсрочват или разсрочват местни данъци?
  • Кой съставя актове за нарушения и как се обжалват?

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент