Администриране на местните данъци

Администриране на местните данъци
актуално Лектор: Димона Стоянова 5 ноември 2021 3:56 83
  • Кои данъци са местни?
  • Как се определя размерът на местните данъци?
  • Начини на плащане.
  • Кой подава данъчна декларация за местен данък?
  • Събиране на местните данъци.
  • Санкции при недеклариране и невнасяне.
  • Права на общинската администрация.
  • Как се отсрочват или разсрочват местни данъци?
  • Кой съставя актове за нарушения и как се обжалват?

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент