Данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС

Данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС
актуално Лектор: Димона Стоянова 3 декември 2021 5:05 49
  • Кои имущества се облагат с данък върху възмездно придобито имущество?
  • Кои са данъчно задължени лица?
  • Как се определя данъкът върху възмездно придобито имущество?
  • Какъв е размерът на данъка върху възмездно придобито имущество?
  • В какъв срок и къде се декларира и внася данъкът върху възмездно придобито имущество?
  • Санкции

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент