Видеоматериали към тема Практически Заплати и Осигуряване - Учебник

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици
 2. Структура и организация на работната заплата
 3. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 4. Осигурителен доход и подаване на данни към НАП
 5. Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други
 6. Осигурителен стаж - установяване, зачитане и документиране
 7. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск
 8. Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение
 9. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 10. Постъпване на служител
 11. Основни моменти при работа по график и сумирано изчисление на работно време (СИРВ) – Част I
 12. Основни моменти при работа по график и сумирано изчисление на работно време (СИРВ) – Част II
 13. Извънреден труд - допустимост и заплащане
 14. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 15. Работно време - непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане
 16. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични и майчинство
 17. Трудово досие
 18. Трудова книжка и трудов стаж
 19. Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях
абонамент