Видеоматериали към тема Практически Заплати и Осигуряване - Учебник

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици
 2. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 3. Осигурителен доход и подаване на данни към НАП
 4. Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други
 5. Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране
 6. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск
 7. Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение
 8. Постъпване на служител
 9. Извънреден труд – допустимост и заплащане
 10. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане
 11. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 12. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане
 13. Обезщетения от ДОО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 14. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 15. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 16. Структура и организация на работната заплата
абонамент