Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?

Лилиан Ордалиев
Старши експерт счетоводно обслужване в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 15 април 2020 681 уникалност: 95.7%

При продажба на автомобил, който се е ползвал в рамките на независима икономическа дейност, пред всяко дружество възниква въпросът дали трябва да бъде начислен ДДС във фактурата за продажба на моторното превозно средство. От голямо значение е това какъв е видът на автомобила, дали е ползван данъчен кредит при придобиването му, или не, и ако не е – каква е била причината за това.

скрито платено съдържание: 162 думи;

За осчетоводяване на продажбата трябва да се направят следните записвания:

Отчитане на продажбата:

скрито платено съдържание: 15 думи;

Кт| ДДС на продажбите – 833,33 лв.

Отписване на актива:

скрито платено съдържание: 17 думи;

Кт| Транспортни средства – 7 500 лв.

скрито платено съдържание: 25 думи;