Как се прехвърля отпускът по майчинство от майката към баща, баба или дядо?

Даниъл Славчев
Директор обработка на заплати в Kreston BulMar
актуална версия версия: 17 февруари 2020 1350 уникалност: 79.8%

Всяка една работничка или служителка има право на отпуск поради бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Размерът на отпуска поради бременност и раждане е 410 дни, като започва да тече 45 дни преди датата на термина и продължава 365 дни от датата на термина. Датата на термина се определя от лекаря и представлява предполагаемата дата на раждане. Задължително след раждането се издава следващ болничен лист за 42 дни, а след него се издава болничен лист за достигане на 135 дни отпуск от издадения първи болничен лист преди датата на термина. След приключване отпуска спрямо издадените болнични листове, майката има право да го продължи от 136-ия ден до 410-ия ден – чрез подаване на заявление за ползване на отпуск по майчинство пред работодателя си.

Размерът на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст започва от 411-ия ден и изтича на 2-ия рожден ден на детето.

Законодателството предоставя възможност, при определени условия, отпускът за бременност и раждане, както и този за отглеждане на дете до 2-ия му рожден ден, да бъдат прехвърлени от майката и да бъдат приети за ползване от бащата, дядото или бабата.

скрито платено съдържание: 65 думи;

I. Прехвърляне на отпуск до 410-ия ден.

Отпускът може да се прехвърля едва след като детето навърши 6-месечна възраст. Тук възможностите за прехвърляне на отпуска са три.

1. Първата възможност е майката да прехвърли отпуска на бащата за остатъка до 410-ия ден.

В този случай са необходими следните документи:

    • скрито платено съдържание: 91 думи;

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до работодателя си и до този на бащата, и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден.

2. Втората възможност е когато бащата на детето е неизвестен.

скрито платено съдържание: 18 думи;

В този случай са необходими следните документи:

    • скрито платено съдържание: 97 думи;

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на един от нейните родители, и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден.

3. Третата възможност е когато бащата е известен и е починал.

    • скрито платено съдържание: 137 думи;

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до нейния работодател и до работодателя на бабата или дядото по майчина или бащина линия, и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден.

II. Прехвърляне на отпуск от 411-ия ден до 2-годишна възраст на детето.

Този отпуск може да се прехвърли на бащата, бабата или дядото по майчина или бащина линия. Не е необходимо бащата да е неизвестен, за да може да се прехвърли отпускът на един от родителите на майката, както и не е необходимо бащата да е починал, за да се прехвърли отпускът на един от родителите на майката или на бащата.

За прехвърляне на отпуска са необходими следните документи:

    • скрито платено съдържание: 129 думи;

Когато лицето, на което ще бъде прехвърлен отпускът по майчинство (баща, баба или дядо) полага труд при повече от един работодател, или когато е осигурено във фонд „Общо заболяване и майчинство“ на две или повече основания при един и същ работодател, то трябва да представи един от съответно изброените по-горе комплекти от документи пред всеки работодател, или за всяко от основанията при един и същ работодател.

Бащата, бабата или дядото могат да прекъснат отпуска с писмено заявление до работодателя си.