Как се освобождава служител при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор?

чака актуализация версия: 19 ноември 2019 358 уникалност: 89.2%

КТ е предвидил опция за работодателя, при обективна невъзможност за изпълнение на сключения със служител трудов договор, да го освободи от заеманата от него длъжност, с предизвестие.

Обективната невъзможност представлява наличието на пречки за едната или двете страни, които са възникнали след сключване на трудовия договор и са непреодолими за страните, въпреки изразената от тях воля. В резултат на възникналите пречки, изпълнението на сключения между страните трудов договор е невъзможно.

При обективна невъзможност длъжността, заемана от служителя, се запазва, но изпълнението на трудовите задължения, свързани с нея, е невъзможно – по причини, които са обективни или за работодателя, или за служителя.

Примери за такава невъзможност са:

  • Служител е нает на длъжност охранител, за която се изисква той да има разрешително за носене и употреба на огнестрелно оръжие. След като е нает, срокът на валидност на разрешителното му изтича и той не успява да се сдобие с ново (това е обективна невъзможност, идваща от служителя);
скрито платено съдържание: 170 думи;

Повече за предвидената в КТ закрила при уволнение можете да прочетете тук.

скрито платено съдържание: 116 думи;

Повече за размера и начина на изплащане на това обезщетение можете да прочетете тук.