Какви са разноските за служител при обжалване на дисциплинарно уволнение?

Слави Микински
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 октомври 2019 301 уникалност: 79%

Фактическа обстановка

Заради извършено дисциплинарно нарушение, работодател е наложил на свой служител дисциплинарно наказание „уволнение“. В този случай трудовото правоотношение е прекратено едностранно от работодателя, без предизвестие. Несъгласен с наложеното наказание, служителят решава да обжалва своето уволнение пред съда.

Въпроси

Какви са разноските на служител във връзка с обжалване на дисциплинарно уволнение пред съда?

Становище

скрито платено съдържание: 647 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 10 думи;