Как трябва да се признае и разпредели приход от срочен договор за продажба на кафе с подарък кафемашина?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 април 2022 122 уникалност: 78.1%

Фактическа обстановка

Доставчик на кафе сключва договор със свой клиент – юридическо лице, на 01.07.2021 г. Съгласно договора юридическото лице ще закупува 10 кг кафе всеки месец за срок от 1 година срещу заплащане от 180 лв. на месец, като ще получи безплатно кафемашина от доставчика веднага след подписването на договора. Доставчикът продава същата кафемашина самостоятелно за 220 лв., а месечното заплащане за продажбата на 10 кг кафе, без предоставяне на кафемашина за клиента, е 165 лв. на месец.

Въпроси

Какви приходи, съгласно МСФО 15, следва да се признаят от доставчик при сключване на срочен договор за продажба на кафе с подарък кафемашина?

Становище

скрито платено съдържание: 643 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;