Становище

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. Запор върху заплата отнася ли се и за обезщетения за неспазено предизвестие и неизползван отпуск?
  2. Как се броят дните на командироване в чужбина?
  3. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
  4. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
  5. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?
  6. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на пенсия?
  7. Дължат ли се лихви и такси върху вземания по изпълнителен лист, събирани от ЧСИ?
  8. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор върху вземане на длъжника по сметка в банка?
  9. Могат ли да бъдат запорирани вноските на длъжника за допълнително здравно или пенсионно осигуряване?
  10. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?