Калкулаторски пример

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. Изчисляване на нетна заплата с информация за основна заплата и стаж по специалността
  2. Изчисляване на нетна заплата по основна заплата и бюджет за допълнително възнаграждение
  3. Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
  4. Изчисляване на нетна заплата за служител с намалена работоспособност (с ТЕЛК)
  5. Изчисляване на нетна заплата по заработен бюджет за заплата
  6. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена нетна заплата
  7. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
  8. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена основна или брутна заплата
  9. Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата
  10. Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата и зачетен трудов стаж по специалността