Външният дълг на България с годишен ръст от 5,9% през април 2022 г.

30 юни 2022, 18:40 77

В края на април брутният външен дълг на страната ни възлиза на 41,489 млрд. евро

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България в края на април 2022 г. е 41,489 млрд. евро, или с 5,9% повече спрямо същия период на 2021 г. Така той представлява 55,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт ( БВП) за 2022 г., сочат предварителните данни на БНБ.

В края на април краткосрочните задължения възлизат на 7,299 млрд. евро, което представлява 17,6% от брутния дълг. На годишна база те се увеличават със 17,3%.

За същия период дългосрочните задължения възлизат на 34,190 млрд. евро (82,4% от брутния дълг) и се увеличават на годишна база с 3,7%.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на април е 7,348 млрд. евро, а на годишна база намалява с 6,6%.

Външните задължения на централната банка в края на април възлизат на 2,050 млрд. евро и се увеличават на годишна база със 149,2%.

Външните задължения на сектор „Други парични финансови институции“ са 5,152 млрд. евро се увеличават със 17,1% на годишна база.

Задълженията извън страната на бизнеса и домакинствата са на стойност 12,765 млрд. евро, което представлява 17% от БВП. Те бележат ръст с 3,6% спрямо април 2021 г.

Вътрешнофирменото кредитиране в края на април е в размер на 14,172 млрд. евро, или с 2,9% повече на годишна база. То заема най-значителен дял в структурата на външния дълг – 34,2% в края на април 2022 г. (при 35,2% в края на април 2021 г.).

Нетният външен дълг е отрицателен в размер на 20,569 млрд. евро, или 27,4% от БВП. Той увеличава отрицателната си стойност с 3,7% спрямо края на декември 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент