Външният дълг на България нараства със 7,5% в края на февруари 2022 г.

3 май 2022, 11:25 441

Брутният външен дълг на България в края на февруари възлиза на 41,909 млрд. евро

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) възлиза на 41,909 млрд. евро в края на февруари 2022 г. Това е със 7,5% (или с 2,916 млрд. евро) повече спрямо февруари 2021 г. Така дългът на страната ни представлява 55,8% от прогнозирания брутен вътрешен продукт ( БВП) за 2022 г., сочат предварителните данни на БНБ.

В края на февруари краткосрочните задължения на България възлизат на 7,024 млрд. евро (16,8% от брутния външен дълг) и се увеличават на годишна база с 19,5% (или 1,144 млрд. евро).

Дългосрочните задължения се равняват на 34,885 млрд. евро (83,2% от брутния външен дълг) и се увеличават на годишна база с 5,4% (или 1,772 млрд. евро).

Към края на февруари 26,239 млрд. евро (или 62,6%) от брутните външни задължения на страната ни са с остатъчен матуритет над една година. 81,9% от брутните ни външни задължения са деноминирани в евро (при 84,5% към февруари 2021 г.).

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на февруари възлиза на 8,006 млрд. евро и расте на годишна база с 62,4 млн. евро (0,8%).

Задълженията на БНБ по външни заеми са на стойност 1,924 млрд. евро и се повишават на годишна база с 1,099 млрд. евро (133,1%).

Външните задължения на сектор „Други парични финансови институции“ са 5,254 млрд. евро и нарастват на годишна база с 1,059 млрд. евро (25,3%).

Външните задължения на бизнеса и домакинствата възлизат на 12,758 млрд. евро и се увеличават с 660,1 млн. евро (5,5%) на годишна база.

Вътрешнофирменото кредитиране в края на февруари е в размер на 13,965 млрд. евро, или с 35,7 млн. евро (0,3%) повече спрямо февруари 2021 г. То е с най-голям дял в структурата на външния дълг на България – 33,3% към края на февруари (при 35,7% година по-рано).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент