Търговският дефицит на България е нараснал със 160% за първите четири месеца на 2022 г.

17 юни 2022, 16:45 90

В периода януари – април 2022 г. износът на български стоки е за 14,349 млрд. евро, а вносът – за 15,696 млрд. евро

Търговският дефицит на България за периода януари – април 2022 г. възлиза на 1,347 млрд. евро (при дефицит от 517,6 млн. евро за същия период на 2021 г.). Това е ръст със 160%, сочат предварителните данни на БНБ за платежния баланс.

За месец април 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 225,7 млн. евро, докато през април 2021 г. беше 4,5 млн. евро (увеличение с 4 915%).

Текущата и капиталова сметка за април 2022 г. е положителна в размер на 325,1 млн. евро (при излишък от 95,7 млн. евро през април 2021 г.). За периода януари – април 2022 г. тя е на минус с 859,1 млн. евро, докато през същия период на миналата година беше на плюс с 358,6 млн. евро.

За април салдото по текущата сметка е на плюс със 163 млн. евро (при положително салдо от 86,9 млн. евро през същия месец на 2021 г.). За първите четири месеца на 2022 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 626,8 млн. евро, или 0,8% от БВП. За същия период на 2021 г. отново беше положително – със 122,1 млн. евро.

През април 2022 г. износът на български стоки, по данни на БНБ, е за 3,916 млрд. евро и бележи ръст на годишна база с 32,4% (или 958,6 млн. евро). Износът за периода януари – април достига 14,349 млрд. евро, бележейки ръст с 32,8% (или 3,544 млрд. евро) спрямо същия период на 2021 г.

Вносът на стоки през април 2022 г. е на стойност 4,142 млрд. евро и нараства с 39,8% (1,179 млрд. евро) в сравнение с април 2021 г. За първите четири месеца на годината износът достига 15,696 млрд. евро, а увеличението спрямо същия период на миналата година е с 38,6% (4 374 млн. евро).

Салдото по услугите през април 2022 г. е положително в размер на 280,3 млн. евро (при положително в размер на 309,3 млн. евро през април 2021 г.). За периода януари – април 2022 г. то е положително в размер на 1,250 млрд. евро (при положително салдо от 1,059 млрд. евро за същия период на 2021 г.).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент