Търговията със стоки на ЕС с дефицит от 36 млрд. евро за януари

21 март 2022, 15:34 161

За България дефицитът е от 700 млн. евро

През януари 2022 г. Европейският съюз отчита дефицит от 36 млрд. евро в търговията със стоки с останалите държави по света (при излишък от 8,5 млрд. евро през януари 2021 г.), сочат данните на Евростат.

Износът на стоки от ЕС през първия месец на 2022 г. е бил на стойност 178,2 млрд. евро – увеличение с 19,6% спрямо година по-рано. Вносът за същия период възлиза на 214,3 млрд. евро, което е с 52,4% повече спрямо януари 2021 г.

Вътрешната търговия между държавите членки през януари 2022 г. е нараснала до 299,6 млрд. евро, което е увеличение с 22% спрямо януари 2021 г.

В периода от януари до декември 2021 г. износът на стоки от ЕС е достигнал 2,180 трлн. евро, което е увеличение с 12,8% спрямо същия период на 2020 г. Същевременно за същия период вносът е нараснал до 2,112 трлн. евро, което е ръст с 23% спрямо 2020 г. Така през изминалата година ЕС регистрира положително салдо по търговския си баланс от 67,9 млрд. евро спрямо постигнатия излишък от 215,8 млрд. евро през 2020 г.

Вътрешната търговия между държавите членки е нараснала до 3,428 трлн. евро през 2021 г., което е увеличение с 20% спрямо 2020 г.

България отбелязва засилване на износа на стоки за трети страни – с увеличение с 39% (или 1 млрд. евро) за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. За същия период страната ни е изнесла стоки за държавите в ЕС на стойност 2,2 млрд. евро, което е увеличение с 28%.

Данните на Евростат за общия износ на България за ЕС и трети страни за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. сочат увеличение от 31% (или 3,2 млрд. евро). С 52% нараства общият внос на стоки в България за същия период, достигайки 3,9 млрд. евро. От тях 2,1 млрд. евро са внос от държави членки (увеличение с 32%), а 1,8 млрд. евро – от трети страни (увеличение с 83%).

Общият търговски баланс на страната ни за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е отрицателен, с дефицит от 700 млн. евро. Това е значително увеличение спрямо дефицита от 100 млн. евро, отчетен година по-рано.

Търговският баланс на България със страните от ЕС остава непроменен за периода от януари 2021 до януари 2022 г. – с излишък от 100 млн. евро. При дефицита по търговския баланс на България с трети държави за същия период има увеличение от 600 млн. евро – до 800 млн. евро през 2022 г.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент