Спестяванията в банките забавят годишния си ръст до 9,7% през май 2022 г.

23 юни 2022, 18:03 78

В края на май спестяванията в банките са достигнали 105,692 млрд. лева

В края на май 2022 г. спестяванията в банките са достигнали 105,692 млрд. лева, което означава, че забавят годишния си ръст до 9,7% (при отчетено годишно повишение от 10,1% през април 2022 г.). Сумата възлиза на 72% от брутния вътрешен продукт ( БВП), сочат предварителните данни на БНБ.

През месец май паричното предлагане в България достига 130,391 млрд. лева, с годишен ръст от 10,3% (при годишно нарастване от 10,8% през април и 10,7% през март).

Т. нар. „тесни пари“ (М1), включващи парите извън банките и безсрочните депозити на бизнеса, както и разплащателните влогове на домакинствата, през май се увеличават на годишна база със 17,8% (при 18,9% ръст през април).

Депозитите на бизнеса възлизат на 34,027 млрд. лева в края на май и се увеличават с 16% (при 15,4% увеличение през април).

Спестяванията на финансови предприятия бележат ръст с 19,2% на годишна база и в края на май достигат сумата от 4,260 млрд. лева (при отчетени 32,1% през април).

Депозитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват с 6,2% и възлизат на 67,405 млрд. лева (при годишен ръст от 6,5% през април).

В края на май 2022 г. нетните вътрешни активи възлизат на 82,184 млрд. лева и нарастват с 15,3% на годишна база (при 12,8% през април). Основният им компонент – вътрешният кредит, в края на месеца възлиза на 82,210 млрд. лева и бележи ръст на годишна база с 13,8% (при 12,1% през април).

Вземанията от бизнеса и домакинствата през май нарастват с 11,2%, достигайки 76,871 млрд. лева (при 10,7% годишен ръст през април).

В края на май кредитите за неправителствения сектор възлизат на 74,590 млрд. лева и се увеличават на годишна база с 11,2% (при 10,7% през април).

Продадените кредити от Други ПФИ на годишна база са в размер на 235,6 млн. лева (в т.ч. 31,5 млн. лева през май), а обратно изкупените възлизат на 0,1 млн. лева (през май 2022 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за бизнеса бележат ръст с 8,5% на годишна база (при 7,7% през април) и достигат 38,833 млрд. лева в края на май.

Заемите за домакинствата се увеличават с 14,5% през май (при 14,2% през април) и възлизат на 30,562 млрд. лева.

Взетите жилищни кредити в края на май са на стойност 14,875 млрд. лева и нарастват с 18,3% на годишна база (при 18,1% през април). Потребителските кредити възлизат на 14,120 млрд. лева и бележат ръст с 12,3% на годишна база (при 11,9% през април). Другите кредити намаляват с 3,9% и достигат 372,7 млн. лева (при 1,2% през април). Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 4,1%, а тези за финансови предприятия са на стойност 5,195 млрд. лева и нарастват с 13,3%.

В края на май нетните чуждестранни активи възлизат на 71,959 млрд. лева и се увеличават на годишна база с 2,8% (при 7,1% през април). Чуждестранните пасиви нарастват с 60% и са на стойност 14,267 млрд. лева (при 50% годишно повишение през април).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент