Разходите за труд са нараснали с 2,3% в ЕС в края на 2021 г.

21 март 2022, 11:24 143

В България е отчетен ръст с 12,1%

Почасовите разходи за труд са нараснали с 2,3% в ЕС и с 1,9% в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на Евростат.

Двата основни компонента на разходите за труд са заплащането на час и разходите, които не са пряко свързани със заплатата. В ЕС през последното тримесечие на 2021 г. разходите за заплащане на отработен час са нараснали с 2%, а тези, които не са пряко свързани със заплатата – с 3,6%. В еврозоната през същия период разходите за заплащане на отработен час бележат ръст с 1,5%, а тези, които не са пряко свързани със заплатата – с 3,4%.

През разглеждания период почасовите разходи за труд в ЕС са нараснали с 1,6% основно в небизнес икономиката, с 2,6% в бизнес икономиката, с 2,1% в промишлеността, с 2,5% в строителството и с 2,9% в сферата на услугите.

В еврозоната разходите за труд в небизнес икономиката са се повишили с 1,4%, в бизнес икономиката – с 2,1%, в промишлеността – с 1,5%, в строителството – с 2,1%, а в сферата на услугите – с 2,4%.

През последното тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. в ЕС икономическите дейности, отчели най-висок ръст на почасовите разходи за труд, са били следните: „Информационни технологии и комуникации“ – с 3,9%, „Минно дело“ – с 3,1%, „Транспорт и съхранение“ – с 2,9%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2,8%. Две икономически дейности са отчели спад: „Услуги по настаняване и хранене“ – с 2,1%, и „Изкуство, забавление и свободно време“ – с 3,6%.

В България през четвъртото тримесечие на 2021 г. общите почасови разходи бележат ръст с 12,1% – с 12,7% за заплати и с 9,4% за други разходи, несвързани със заплащане.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент