Производствените цени забавиха годишния си ръст до 38,2% през май 2022 г.

1 юли 2022, 11:13 72

На месечна база е отчетено повишение с 0,4%

Цените на производител в България през май 2022 г. се увеличават с 0,4% спрямо предходния месец. На годишна база (през май 2022 г. спрямо май 2021 г.) повишението е с 38,2% (при 40,2% годишен ръст през април), сочат данните на НСИ.

На месечна база през май 2022 г. е регистрирано увеличение на цените в преработващата промишленост – с 2,6%, както и в добивната промишленост – с 0,2%. Намаление е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 4,0%.

В преработващата промишленост по-високи цени на производител на месечна база се наблюдават в следните сфери: производство на химични продукти (с 4,9%), на хранителни продукти (с 3,2%) и на хартия, картон и изделия от тях (с 2,8%). Понижение на цените е регистрирано при производството на основни метали (с 2,1%).

На годишна база през май 2022 г. ръст на цените е регистриран в следните сфери: производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ – с 83,8%, преработваща промишленост – с 25,9%, и добивна промишленост – с 11,3%.

В преработващата промишленост по-високи цени на производител на годишна база се наблюдават в следните сфери: производство на химични продукти (с 40,2%), на хартия, картон и изделия от тях (с 29,4%), на дървен материал и изделия от него, без мебели (с 28,3%) и на хранителни продукти (с 25,5%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент