През март са изтеглени кредити за над 1 млрд. лева

28 април 2021, 14:38 54

При ипотеките има рекорден ръст от 36,3%

Изтеглените заеми у нас през март възлизат на над 1 млрд. лева, сочат последните данни от статистиката на БНБ. Обемът на взетите заеми за потребление в левове се е увеличил с 6% (или с 29,4 млн. лева) до 516 млн. лева. При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в тази група този обем бележи ръст с 13,4% (или с 14 млн. лева) до 118,4 млн. лева. При ипотеките обемът е с 36,3% повече (или със 109,7 млн. лева) до 411,6 млн. лева. А при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в ипотеките ръстът е с 14,8% (или с 12,4 млн. лева) до 96,6 млн. лева.

17,5 млн. лева е обемът на изтеглените други заеми, в които попадат и такива за образование и лечение. Повишението там е с 14,5% (или с 2,2 млн. лева), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране има понижение – с 9,4% (или с 0,3 млн. лева) до 2,4 млн. лева. Ръст с 41,6% (или с 4,2 млн. лева) има при другите кредити в левове на „Работодатели и самонаети лица“ – до 14,4 млн. лева.

През март 2021 г. лихвите по потребителските кредити в български лева бележат лек ръст. Данните на БНБ сочат, че средният лихвен процент при тези кредити се повишава на месечна база с 0,26%, достигайки 7,88%. Същевременно ипотеките в лева продължават да поевтиняват – с лихва от 2,75%, като намалението през март е с 0,05%.

По отношение на годишния процент на разходите (ГПР), който обхваща таксите, начислявани от банките за обслужване на отпуснати кредити, ситуацията е същата. При левовите потребителски заеми ГПР бележи ръст с 0,33% през март, достигайки 8,42%, а при жилищните има намаление с 0,07% до 3,03%.

Спрямо февруари средният лихвен процент по другите кредити също се понижава. Намалението е в размер на 1,76% до средна лихва от 3,27%. Лек спад бележи и средният лихвен процент по другите кредити в левове на „Работодатели и самонаети лица“ – с 0,34% за март, което прави 3,29% лихва.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през март намалява незначително – с 0,05%, достигайки 14,93%. Без промяна, на ниво от 20,27%, остава показателят при кредитите по кредитни карти в български лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент