Предвидени са 12,3 млрд. лева за подпомагане на българската икономика

5 март 2021, 16:10 76

Увеличените инвестиции в икономиката ще доведе до разкриване на 80 000 нови работни места, увеличение на доходите, повишаване на квалификацията на работната сила и производителност в страната

1,474 млрд. лева е сумата, която се очаква да бъде усвоена през следващите 3 години в полза на българската икономика. Предвидените евросредства са по инструмента „Механизъм за възстановяване и устойчивост за България“. Още близо 10 млрд. лева  от общите средства от Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в българската икономика по линия на 4-те основни стълба, заложени в плана до края на 2026 г, предаде „Труд“.

Основната част от предвидените евросредства ще бъдат реализирани под формата на публични инвестиции. Според анализатори, благодарение на инвестираните средства, БВП ще нарасне с 4,8% до края на Националния план за възстановяване и устойчивост през 2026 г. 

Най-много средства (4,532 млрд. лева) са предвидени за третия стълб „Зелена България“.Повишените инвестиции в икономиката ще дадат възможност за разкриване на близо 80 000 нови работни места. По думи на експерти в областта на икономиката, предвидените в Националния план средства ще намали ръста на безработицата в страната, което ще доведе до увеличено потребление и повишено търсене на стоки и услуги.

Публичните инвестиции предвиждат и структурни промени в областта на образованието и дигитализацията, а това от своя страна ще окаже ефект върху квалификацията на работната сила и повишаването на технологичното производство, показва още Оценката на въздействието на Националния план за възстановяване и устойчивост. Съществени промени се очакват и в приходите от корпоративен данък и ДДС.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент