Потребителското доверие се покачва през юли 2022 г.

5 август 2022, 15:37 45

Общият показател на доверие на потребителите се покачва с 3,0 пункта спрямо равнището си от април

Общият показател на потребителското доверие се покачва с 3,0 пункта през юли 2022 г. спрямо равнището си от април. Това се дължи главно на повишеното доверие сред градското население, сочат данните на НСИ.

По отношение на развитието на общата икономическа ситуация в България през последните 12 месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца, мненията на потребителите са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение от април. Наблюдава се и намаление на песимизма в техните оценки за настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата им през последните 12 месеца, както и в очакванията им за следващите.

Резултатите от анкетата на НСИ показват още, че по отношение на безработицата в България през следващите 12 месеца очакванията на потребителите са тя да запази равнището си от април.

Потребителите имат неблагоприятни оценки относно изменението на потребителските цени през последните 12 месеца. Същевременно обаче техните инфлационни очаквания за следващите 12 месеца са по-слабо изразени.

Анкетата отчита и малко по-позитивна нагласа в намеренията на потребителите относно извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба и за подобрения в дома през следващите 12 месеца.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент