По-високи помощи за отопление през предстоящия зимен сезон

21 юли 2021, 11:20 64

Увеличението на целевите помощи за отопление идва след поскъпването на електроенергията, заявления ще се приемат до 31 октомври

Помощта за отопление, отпускана от държавата, ще бъде с 27,75 лева по-висока през предстоящия зимен сезон, достигайки 523,55 лева, съобщава Expert.bg. Увеличението от 5,6% идва след поскъпването на електроенергията за регулирания пазар, по думи на представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Кандидатстването за финансова помощ за отопление стартира в началото на юли и ще продължи до 31 октомври, като досега са подадени около 98 000 заявления – с почти 20 000 повече от миналата година. По прогнозни данни такава помощ ще бъде предоставена на общо 265 000 лица и семейства. Увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лева за всички пенсионери няма да се отрази на сумата и няма да бъде критерий за отпускането ѝ.

Право на финансова помощ за отопление имат хора и семейства, чиито средномесечни доходи за предходните шест месеца са по-ниски от или равни на индивидуално определена граница за достъп съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно състояние и други обстоятелства. Помощите могат да бъдат месечни, целеви и еднократни.

Заявления се приемат до 31 октомври на място в дирекциите на Агенцията за социално подпомагане (АСП), по електронен път чрез персонален идентификационен код (ПИК), с електронен подпис в Системата за електронно връчване или по пощата. Заявлението за кандидатстване може да бъде изтеглено от сайта на АСП.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент