Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК

16 юни 2022, 09:48 104

Актуализацията предвижда ръст на здравноосигурителните приходи – в общ размер на 111 800 000 лева от трансфери за здравното осигуряване

Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г., която беше внесена от Министерския съвет, предаде Investor.bg.

В актуализирания бюджет на НЗОК се предвижда ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лева от трансфери за здравното осигуряване. Увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски се дължи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, които са упражнили правото си на пенсия заради очаквания ръст на размерите на получаваните от тях пенсии.

Предвидени са средства за шест месеца – в размер на 118 500 000 лева, за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на извънредната епидемична обстановка в страната.

В законопроекта е уточнено, че заделените средства се изплащат за сметка на трансфер от държавния бюджет. В него се посочва още, че тъй като действието на чл.5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне (1 април 2022 г.), отпада и основанието за изплащане на допълнителните суми на болничния персонал. Вследствие на това се спестяват 46 245 000 лева, а нетното увеличение на приходите и трансферите възлиза на 65 555 000 лева.

4 млн. лева са необходимите допълнителни средства за възнаграждения за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 6-месечен период (от юли до декември 2022 г.).

Предвидени са 2 300 000 лева за издръжка на административните дейности, които са свързани с процесите на договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощни средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия за лица с увреждания.

10 млн. лева са заделени за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, включително и за ваксини срещу COVID-19.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент