НСИ отчете подобрение на бизнес климата в България през юни 2022 г.

29 юни 2022, 17:51 308

Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно

Общият показател на бизнес климата в България през юни 2022 г. се повишава с 1,4 пункта спрямо май. Подобрение на показателя е отчетено в промишлеността, строителството и търговията на дребно, сочат резултатите от проучване на НСИ.

През юни съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ бележи ръст с 1,7 пункта. Оценките на мениджърите в тази сфера за настоящото състояние на предприятията са оптимистични, а очакванията им за следващите шест месеца – благоприятни. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващото тримесечие.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в промишления сектор остават несигурната икономическа среда (за 61,6% от анкетираните) и недостигът на работна сила (за 30,2% от анкетираните).

През следващите три месеца 29,7% от мениджърите в сферата на промишлеността предвиждат повишение в сектора.

През юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ също се покачва – с 2,1 пункта, благодарение на позитивните оценки на строителните предприемачи, участвали в проучването, относно настоящото бизнес състояние на предприятията. Подобряват се мненията им за строителната активност през последните три месеца, а очакванията им за следващите се подобряват. Единствено през последния месец като негативно наблюдение се посочва увеличен брой на клиентите със закъснения в плащането.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила са посочени от мениджърите като основни пречки за дейността на предприятията в строителния сектор.

52,2% от анкетираните предприемачи в сферата посочват, че очакват продажните цени в сектора да продължат да се покачват през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ е третият, при който е отчетено повишение – с 1,0 пункт. Причина за това са подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Те са оптимистично настроение по отношение на обема на продажбите и броя на поръчките към доставчици през следващите три месеца.

Развитието на бизнеса в сферата на търговията на дребно се ограничава най-силно, според анкетираните, от несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. През юни се отчита засилване на негативното влияние на тези фактори.

46,4% от анкетираните търговци на дребно прогнозират повишение на цените в сектора през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва нивото си от месец май. Мениджърите в тази сфера са с позитивни оценки относно настоящото търсене на услуги, но същевременно остават с резервирани очаквания за следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основен проблем за дейността на предприятията в сектора на услугите. На следващи места анкетираните мениджъри от тази сфера посочват конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

22,2% от мениджърите очакват увеличение на продажните цени в сектора през следващите три месеца.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент