НСИ отчете 12,7% ръст на разходите за заплати в края на 2021 г.

22 март 2022, 14:34 162

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица бележат ръст с 12,1% спрямо същия период на 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица бележат ръст с 12,1% спрямо същия период на 2020 г., сочат предварителните данни на НСИ.

В края на 2021 г. увеличаването на разходите за труд в индустрията е с 11,8%, в сферата на услугите е с 11,4%, а в строителството – с 14%.

През последното тримесечие на миналата година най-висок ръст на общите разходи за труд в България (спрямо същия период на 2020 г.) е отчетен в следните сектори на икономиката: „Административни и спомагателни дейности“ – със 17,9%, „Култура, спорт и развлечения“ – със 17,8%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 17,6%. Намаление е отчетено само при „Операции с недвижими имоти“ – с 2,3%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12,7% през четвъртото тримесечие на 2021 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 9,4%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент