НСИ: 28% от българските предприятия отчитат намаление на приходите си през декември 2021 г.

27 януари 2022, 10:58 241

Резултатите от проучването на НСИ показват подобрение на показателя спрямо декември 2020 г.

28,2% от българските предприятия отчитат намаление на приходите си от продажби на стоки и услуги през декември спрямо ноември 2021 г. При 55,9% няма промяна по този показател, а при 15,5% има увеличение. За сравнение, през декември 2020 г. намаление в приходите на месечна база са посочили 39% от предприятията, докато при 46,4% не е имало промяна, а при 14,5% е отчетено увеличение. Това сочат резултатите от проучване на НСИ, цитирано от investor.bg.

Разпределението по икономически дейности показва, че през декември 2021 г. намаление на приходите са отчели 34% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“. След тях се нареждат дейностите „Индустрия“ (с 33,4% намаление на приходите) и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ (с 31,9% намаление на приходите).

По отношение на персонала, през последния месец на годината 18,2% от предприятията са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (в сравнение с 25,3% за декември 2020 г.). 10% са въвели режим „дистанционна форма на работа“ (спрямо 16,4% за декември 2020 г.), а формата „неплатен отпуск“ е използвана от 9,6% от предприятията (спрямо 20,3% през декември 2020 г.).

През декември 2021 г. 5,2% от предприятията са наели нов персонал, в сравнение с 4,8% година по-рано.

За януари 2022 г. 94,4% от предприятията, участвали в проучването, прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност. Временно преустановяване на дейността планират 2,5% от предприятията, а прекратяване – 1,8%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент