Народното събрание прие на второ четене законопроект за покритите облигации

16 март 2022, 17:44 161

Въвеждането на законопроекта в националното законодателство се налага във връзка с изискванията на Директива за покритите облигации

Народното събрание прие на второ четене законопроект за покритите облигации, чието въвеждане в националното законодателство се налага във връзка с изискванията на Директивата за покритите облигации, предаде БТА.

Приетите разпоредби на законопроекта уреждат реда и условията за издаването, структурните характеристики и публичния надзор на покритите облигации. Уточнени са и изискванията за публично оповестяване на информация по отношение на покрити облигации, когато емитент е банка, която е получила лиценз за банкова дейност по Закона за кредитните институции. Приетите текстове предвиждат публичният надзор на покритите облигации да се извършва от БНБ по реда на този закон.

В част от разпоредбите се уточнява, че покритите облигации са дългови ценни книжа, които са емитирани в съответствие с този закон или с националното законодателство на друга страна членка за транспониране на европейската директива за емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях, които са обезпечени с активи, служещи за удовлетворяване на инвеститорите в покритите облигации в качеството им на привилегировани кредитори.

Регламентира се също така и издаването на „жилищна покрита облигация“. Според приетите текстове тя може да бъде използвана при издаваните покрити облигации само от банка емитент, получила разрешение от БНБ за издаване на програма покрити облигации или емисия.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент